Beställ dina fotoprodukter innan den 14 december för att vara säker på leverans tills den 24:e december.

Hjälp - Överför Programmet: Active X

Överför Programmet: Active X

Active X för överföring av bildfiler är ett program som endast fungerar med Windows operativsystem tillsammans med Internet Explorer.

För att kunna använda detta program, vänligen försäkra dig om att dina konfigurationsinställningar tillåter användning av Active X.

För att kolla din konfiguration :

  1. Välj från Internet Explorer menyn "tools", därefter "Internet Options"
  2. Sedan "Security". Välj "Internet" ikonen om den inte redan är förvald, och klicka på "Customize level".
  3. I det nya fönstret, välj:
    • "ActiveX control recognised as secure for script writing"
    • "Execute activeX controls and plugins"
    • "Download signed activeX controls"