Beställ dina fotoprodukter innan den 14 december för att vara säker på leverans tills den 24:e december.

Bestämmelser och villkor

1. Allmänna villkor


1.1. Via webbplatsen www.foto.com, fortsättningsvis « Hemsidan », FOTO.com S.A. - 13, rue du Commerce, B-1400 Nivelles. « FOTOCOM » är ett onlinetryckeri specialiserat på digitaltryck och upplevelser i olika format.


1.2. Alla leveranser och tjänster omfattas av följande allmänna villkor i aktuell version fram till orderdatum. Dessa allmänna villkor är de enda som är tillämpliga och ersätter alla andra villkor, förutom sådana som uttryckts tidigare, samt skriftliga undantag.


1.3. Kunden är konsument eller professionell användare.
Konsumenten kan vara vem som helst som införskaffar eller använder produkter eller tjänster som erbjuds av FOTO.com för icke-professionellt bruk.
Alla andra personer är professionella användare.
Endast konsumenter kan åberopa belgisk konsumentsrättslig lagstiftning.


2. Användarkonto


2.1. Du kan skapa ett kostnadsfritt personligt användarkonto i vilket du enkelt sköter alla dina projekt och uppgifter som hör till dina beställningar, från hela världen. Registreringen är helt valfri. Du måste inte skapa ett användarkonto för att kunna beställa från FOTO.com.


2.2. För att få åtkomst till ditt användarkonto behöver du din e-postadress och det personliga lösenord som du fick när du skapande användarkontot.


2.3. För att använda användarkontot är det viktigt den e-postadress du angav till FOTO.com är korrekt. Detta är den enda e-postadress som FOTO.com använder för att skicka information till dig gällande ditt konto. Du måste därför ange korrekt information och meddela FOTO.com om du ändrar din e-postadress.


2.4. Användarkontot kan användas dygnet runt, alla dagar i veckan. Det kan dock, som följd av underhåll, nätverksuppdateringar eller andra händelser utanför FOTO.coms kontroll hända att åtkomsten till Hemsidan eller användarkontot kan avbrytas. FOTO.com kan inte hållas ansvariga för någon som helt förlust eller skada som följd av sådana avbrott.


2.5. I egenskap av kontoägare är du ensam ansvarig inför FOTO.com för alla fotografier eller digitala bilder som sparas på ditt användarkonto och i allmänhet även all användning av ditt användarkonto av dig eller tredje part.


2.6. Du är även ansvarig för sekretess och skydd av ditt lösenord. FOTO.com har inget ansvar i sådant fall då ditt lösenord använts av någon annan än du själv och kan inte hållas ansvariga för några som helst skador som uppkommer som följd av sådan otillåten användning av dig eller tredje part. Du måste omedelbart meddela FOTO.com vid otillåten användning av ditt lösenord och du måste byta ut lösenordet så fort du tror att det inte längre är hemligt.


2.7. Tjänsten erbjuds under obegränsad tid. FOTO.com eller du själv kan säga upp tjänsten, vilket meddelas 15 dagar på förhand. Uppsägningen beviljas av FOTO.com genom ett e-postmeddelande till din angivna adress. Du skickar din uppsägning till FOTO.com via "Kontakta oss"-delen på webbplatsen.


2.8. När användarkontot är uppsagt raderar FOTO.com användarkontot, samt alla fotografier och projekt som sparats inom kontot.


2.9. FOTO.com har befogenhet att, utan förhandsmeddelade rättsliga åtgärder och helt utan kompensation, omedelbart avsluta användarkontot och/eller blockera åtkomsten till hela eller delar av användarkontot eller radera några eller alla fotografier i användarkontot i fall där användaren brutit mot dessa allmänna villkor.


3. Programvara


3.1. Vissa mjukvaruprogram ("Gratis programvara") finns tillgängliga på webbplatsen för bearbetning av digitala bilder eller, exempelvis, för att skapa fotoprodukter. Dessa program ägs av FOTO.com.


3.2. De kan endast användas för privat bruk. All annan nedladdning, kopiering eller tillfällig reproduktion av programvaran, i del eller helhet, är förbjuden. Det är även förbjudet att översätta, anpassa, forma eller på annat sätt modifiera programvaran, samt att distribuera eller göra denna åtkomlig för allmänheten, oavsett om det görs gratis eller till en kostnad.


4. Användaransvar


4.1. Du är ansvarig för alla bilder som du laddar ned eller kopierar via webbplatsen www.foto.com. Detta innebär att du, i enlighet med personuppgiftslagen och i enlighet med alla andra tillämpliga lagar, godkänner att inte ladda ned eller via hemsidan titta på fotografier eller bilder som bryter mot upphovsrätten eller annan immaterialrätt. Du får inte använda Hemsidan för olagliga syften. Det är därför förbjudet att ladda upp, publicera, beställa trycksaker, e-posta, överföra eller kommunicera olagligt innehåll, särskilt barnpornografiskt material, samt att inkräkta på andras integritet eller upphovsrätt.


4.2. Du kommer att hållas ansvarig för alla förluster och skador som följer av sådana brott och blir kompensationsskyldig gentemot FOTO.com för alla kostnader som följer av sådana brott (inklusive advokatkostnader).


4.3. FOTO.com har rätten att, utan förhandsmeddelande, vidta lämpliga åtgärder vid brott mot denna punkt eller vid allvarliga misstankar om sådant brott, varpå du inte har någon rätt att begära kompensation i någon form. FOTO.com kan i dessa fall blockera åtkomst, radera alla bilder på sin server, vägra att bekräfta en beställning eller avsluta hela eller delar av tjänsten som erbjuds på FOTO.coms webbplats. FOTO.com har rätt att skicka dina personuppgifter till rättsliga instanser, inklusive kopior av foton eller bilder som du laddat upp, för att möta rättsliga instansers krav .


5. Licens för fotografier som publicerats online


Att beställa en produkt eller att använda användarkontot ställer inga krav på FOTO.com gällande fotografier som sparats på FOTO.coms server och innebär endast ett tillstånd att verkställa denna tjänst.

6. Beställning


Din orderbekräftelse ger oss rätten att upprätta ett avtal. Vi godkänner din förfrågan genom att skicka en orderbekräftelse per e-post inom 24 timmar.


Din beställning gör du steg-för-steg på webbplatsen. Under hela beställningsprocessen kan du när som helst ändra din beställning eller dina uppgifter genom att gå tillbaka till föregående steg.


En ordersammanfattning visas innan du slutligen bekräftar din order. Vänligen kontrollera alla uppgifter och gör ändringar om så behövs.


Du måste ange korrekta och detaljerade uppgifter om ordermottagarens identitet, samt leveransadress, såväl som e-postadress dit orderbekräftelsen ska skickas.


Du kan inte ändra din order efter att den skickats iväg. Ingen beställning är bindande för FOTO.com förrän de senare har bekräftat denna per e-post eller annat tillämpligt kommunikationsmedel.


7. Orderhållning


7.1. Din order och all information hörande till denna sparas. En ordersammanfattning skickas via e-post som orderbekräftelse. Du kan även skriva ut ordern och de allmänna villkoren innan du skickar din beställning. Efter att du fått din orderbekräftelse kan du följa din order online genom vår spårningsfunktion.


7.2. De foton som du laddat upp på hemsidan vid din order sparas i 20 dagar. Detta gör att du under denna period har möjlighet att återta ett avbrutet orderförfarande, utan att behöva ladda upp dina bilder på nytt.


7.3. Efter genomförd order kan dina bilder sparas i 45 dagar såvida produktionen eller leveransen så kräver. Denna period förlängs motsvarande när FOTO.com åtar sig en ny hantering av dina foton.


7.4. Sparandet av dina filer är begränsat till produktionen av din order. FOTO.com kommer under inga omständigheter att skicka tillbaka filer till kund (t.ex. om din dator blir stulen). Du ansvarar för att spara kopior på dessa foton.


8. Priser


8.1. Priset för din order visas på hemsidan när du beställer och står angivet i ordersammanfattningen. Priserna anges i euro eller i kundens egen valuta och är inklusive alla skatter om inte annat uttryckligen anges.


8.2. Fraktkostnaderna visas på hemsidan utöver produktbeskrivningarna, samt på sidan Products & Prices.


9. Leverans


9.1. Vi fraktar till alla länder i hela världen. Leveranser av tryckta fotografier sker med B-post eller internationella posttjänster.


9.2. FOTO.com kan inte hållas ansvariga för förseningar eller leveransproblem som beror på B-post eller tredje part.


9.3. De angivna leveranstiderna på hemsidan är ungefärliga och genomsnittliga. Leveranstiderna kan därför inte under några omständigheter medge kompensation, återbetalning eller att en order återkallas.


9.4. Vad händer om paketet med din order försvinner?
Om ditt paket inte kommit fram inom en månad från det att FOTO.com för första gången bekräftat din order har du 2 veckor på dig att informera FOTO.com om detta. FOTO.com kommer då att trycka om dina foton utan extra kostnad eller återbetala hela produktionskostnaden. FOTO.com ensamma bestämmer vilket alternativ som väljs.


9.5. Vad händer om posten inte lyckas leverera ordern till mottagaren?
Du måste se till att ordern tas emot på rätt sätt. Informationen som du anger måste därför vara komplett med korrekt leveransadress och ha en brevlåda med korrekt mottagarnamn. Gällande alla returer till FOTO.com som beror på kunden (t.ex. fel leveransadress, okänd mottagare, vägrat mottagande, underlåtelse att hämta paketet på postkontoret under gällande tid eller annat skäl) har du ingen rätt att begära någon kompensation. På grund av logistikkostnaderna är återsändning av returnerade beställningar inte möjlig eftersom detta ligger utanför vad som rimligtvis kan krävas av FOTO.com. Alla returnerade ordrar förstörs omedelbart vid mottagande för att skydda våra kunders integritet. Gällande returer till FOTO.com vid fel som beror på posttjänsten, åtar sig FOTO.com att återskapa och återsända ordern för egen räkning.


9.6. Vad händer om din order förstörs under frakten?
Om du mottar en förstörd order, trots FOTO.coms försiktighetsmått gällande transportskador, tar du kontakt med vår kundtjänst efter ordermottagande. Använd kontaktformuläret på "HJÄLP"-sidan och skicka oss ett digitalt fotografi av den skadade varan. FOTO.com kommer då att trycka om de skadade artiklarna och skicka dessa utan kostnad för dig som kund.


10. Äganderätt


10.1. Alla ordrar är FOTO.coms egendom tills full betalning är FOTO.com tillhanda.


11. Betalning och fakturering


11.1. Hemsidan FOTO.com erbjuder ett flertal olika betalningsalternativ. Du kan betala med kreditkort, Bancontact Mister Cash, online banking ING, KBC, Dexia och CBC, PayPal eller Moneybookers. FOTO.com förbehåller sig rätten att utesluta några av dessa betalningsalternativ under transaktionen.


11.2. Betalning sker omedelbart efter orderbekräftelse. Om betalningen inte sker i tid har FOTO.com rätt att anlita jurister eller företag som specialiserat sig på inkassoärenden. Alla resulterande kostnader betalas av geldenären.


11.3. Orderbekräftelse på Hemsidan eller för annan tjänst från FOTO.com innebär att kunden godkänner användandet av ett elektroniskt betalningsalternativ.


12. Ansvar


FOTO.com kan inte under några omständigheter hållas ansvariga för skador såsom förlorad vinst- eller dataförlust, som uppstår av att använda webbplatsen eller andra tjänster.


För direkta skador är FOTO.coms ansvar begränsat till det belopp som betalats av användaren för den tjänst som orsakat skadan.


13. Återbetalningsgaranti


Om du inte är nöjd med din mottagna order beviljar FOTO.com en Återbetalningsgaranti som goodwill. För att utnyttja garantin kontaktar du vår kundtjänst via kontaktformuläret på webbplatsens kontaktsida inom 2 veckor från att du mottagit din order. Du kommer ombes att e-posta ett digitalt fotografi som bevis på att du förstört ordern i fråga eller (endast om du så ombeds), skicka fotot per post.


Som ett alternativ till återbetalning kan du be om att FOTO.com trycker om din order utan kostnad för dig (inklusive fraktkostnader). Du kommer även ombes e-posta ett fotobevis på att du förstört ordern i fråga. Garantin gäller oberoende av dina reklamationsskäl.


Vid internationell återbetalning betalar vi våra egna bankavgifter. Alla övriga kostnader från mottagarens bank (endast vissa banker kräver en extrakostnad för att ta emot internationella betalningar) sker på mottagarens bekostnad.


Återbetalningsgarantin gäller inte ...

a. För olevererade ordrar som beror på kundens egen försumlighet (t.ex. felaktig leveransadress, okänd postadress eller om ordern inte hämtas ut på postkontor etc.)

b. Ordrar som specialbehandlas på grund av large size.Alla produkter tillverkas enligt kundens specifikationer. Detta innebär att återkallelse inte är tillåtet. Men som en goodwill-gest ges du en "Återbetalningsgaranti" (se ovan).


15.Kundtjänst


Om du har frågor eller klagomål, vänligen kontakta vår Kundjänst via kontaktformuläret på vår Hemsida.


16. Skydd av personuppgifter


FOTO.com åtar sig att skydda dina personuppgifter. I allmänhet används dina lämnade uppgifter endast för att FOTO.com ska kunna behandla din beställning.
Du hittar mer information på Skydd av personuppgifter på vår webbplats.


17. Tillämpliga lagar och jurisdiktion


Belgisk lag tillämpas på dessa allmänna villkor. Alla tvister gällande tillämpningen av dessa allmänna villkor eller gällande användningen av webbplatsen avgörs av domstolsväsendet i Bryssel, Belgien.


18. Juridisk information


18.1. Åtkomst till webbplats och tjänster: FOTO.com gör sitt bästa för att webbplatsen och alla erbjudna tjänster ska vara åtkomliga dygnet runt, alla dagar i veckan. Det kan dock, som följd av underhåll, nätverksuppdateringar eller andra händelser utanför FOTO.coms kontroll hända att åtkomsten till Hemsidan eller användarkontot kan avbrytas. FOTO.com kan inte hållas ansvariga för någon som helt förlust eller skada som följd av sådana avbrott.


18.2. Immateriella rättigheter: Om inte annat meddelas skyddas allting på webbplatsen (webbplatsens innehåll), såsom bilder, ljud, dokument, logotyper, databaser etc. av upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter som ägs av FOTO.com eller andra tredje parter. Dessa rättigheter ägs av FOTO.com eller andra tredje parter. Tillståndet som du ges för att använda för webbplatsen är strikt begränsat till vad som behövs för att använda tjänsterna. Alla varumärken, handelsnamn, företagsnamn, domännamn, logotyper, fotografier, bilder eller webbplatsens övriga särskiljande egenskaper som identifierar webbplatsen, FOTO.com eller andra tredje parter tillhör med ensamrätt FOTO.com och / eller tredje parter och du har inte tillåtelse att använda dessa på något sätt.


18.3. Länkar till andra internetsidor: FOTO.com kan lägga in länkar till andra internetsidor på webbplatsen. FOTO.com är emellertid inte ansvariga för innehållet på dessa sidor, och inte heller för reklam, produkter, tjänster eller annat material på externa platser och inte heller för skador eller förluster, verkliga eller påstådda som kan uppkomma som följd av användningen av sådana webbplatser eller andra externa platser.


19. Övrigt


19.1. Avtalsspråket är franska.


19.2. Om en eller flera punkter inom de allmänna villkoren slutar att gälla helt eller delvis, påverkar detta inte giltigheten i övriga allmänna villkor. Istället för en ogiltig punkt kommer annan lagstiftning såsom avtalat att tillämpas som ur rättslig synvinkel ligger så nära det ekonomiska syftet som möjligt beträffande den ogiltiga punkten.Datum : Oktober / 2010