Beställ dina fotoprodukter innan den 14 december för att vara säker på leverans tills den 24:e december.

Skydd av din information

FOTOcom SA - 13, rue du Commerce, B-1400 Nivelles "FOTOcom" i form av ägare av hemsidan får använda sig av personliga uppgifter.

Är du kund av trycktjänster eller Online Albumet, kommer information som du uppger hos FOTO.com (så som namn, förnamn, adress etc.) att användas för att besvara dina frågor och uträtta de beställningar som du har gjort. Du går med på att uppge korrekt och aktuell information. Annan personlig eller nödvändig information, så som lösenord, som krävs för att bistå med ovannämnda tjänster kommer endast att hanteras av FOTO.com.
Allmänt kommer all information som du förser oss med att endast användas för att besvara dina förfrågningar.
FOTO.com sparar information som kommer oss till handa under ett år efter din senaste beställning för att undvika att du på nytt måste fylla i nödvändig data. Självklart kan du uppdatera eller ändra redan angiven information. Vi sparar viktig information för att kunna ge dig senaste nytt och andra relevanta tips.

Du har rätt att be FOTO.com om kopia på dina personliga uppgifter.

id behov kan du be oss att ändra information via E-mail under fliken "Kontakt oss"
eller göra egna ändringar under beställningsprocessen."